Jong Farm Frites

Een groepje jonge ‘Farm Friters’  heeft het initiatief genomen om ‘Jong Farm Frites’ op te richten. Zij organiseren bijeenkomsten en willen ook andere bedrijven gaan bezoeken. Deze jonge Farm Friters vinden het leuk en nuttig om te netwerken, kennis te delen over elkaars werkzaamheden en met elkaar te discussiëren over ontwikkelingen in de branche. Een inspirerende en leerzame manier van kennisdeling.