Graag informeren we je vanuit Farm Frites over de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus. Onze eerste prioriteit is het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners. We volgen alle richtlijnen van de overheid om de impact en de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment staan veel van onze vacatures niet online tot nader order. Dit geldt ook voor stageplaatsen. We begrijpen heel goed dat je, als sollicitant, graag bij Farm Frites wil komen werken. En wij willen jou graag bij onze organisatie verwelkomen. Wij adviseren je daarom onze website in de gaten te houden en een ‘’Job Alert’’ aan te maken.

De komende periode zullen wij ook niet op banenmarkten, scholenmarkten en events staan.

Heb je een sollicitatiegesprek in de periode tot 1 januari 2021? De recruiter die jouw sollicitatie behandelt, neemt contact met je op om met je af te stemmen hoe jij het gesprek wil voeren. Dat kan bijvoorbeeld via Skype.

Heb je vragen? Neem contact op met Recruitment@Farmfrites.com.

Bedankt voor je begrip.

Farm Frites is op zoek naar: Operations Manager OPU 1&2

Ben jij een Farm Friter? Dan herken jij jezelf hier in:

 • Je bent een doener en met alles wat je doet houd je je klant in gedachten. Je houdt van no nonsens en neemt beslissingen met je nuchtere (boeren)verstand.
 • Je bent betrokken en voelt je eigenaar bij de groei van De Farm en je werkt graag samen met collega’s om de beste resultaten voor elkaar te krijgen. Open en directe communicatie is hierin een must.
 • Je bent creatief, kan snel schakelen en vindt het OK als een plan wijzigt wanneer er een kans voorbij komt die we niet kunnen laten liggen. Ondernemend zijn we en willen we vooral ook blijven!
 • Je bent resultaatgericht en altijd op zoek naar zaken die je kunt verbeteren.
 • Je hebt passie, enthousiasme en kennis voor en van je vak en bent daar trots op!

Wij zijn op zoek naar een: 

Operations Manager productie OPU 1&2

Plaats in de organisatie:

De functie behoort tot de afdeling Operations. De Operations Manager rapporteert hiërarchisch en functioneel aan de Plant Manager. Geeft direct, functioneel en hiërarchisch leiding aan Shiftleaders of Voormannen/Keurmeesters en werkt nauw samen met collega’s van de gehele plant in verband met het realiseren en optimaliseren van alle activiteiten binnen de afdeling Operations.

Doel van de functie:

Organiseren en coördineren van alle Operations gerelateerde activiteiten met het oog op optimalisatie, efficiëntie en continuïteit van alle productie- en inpakprocessen, rekening houdend met de vastgestelde kwaliteits- en rendementseisen. Stuurt daartoe de Shiftleaders of Voormannen/ Keurmeesters aan. Coördineert daarnaast de werkzaamheden van de productie-ondersteunende afdelingen, zoals Technische dienst, Quality, Planning en VGWM gerelateerd het optimaal laten verlopen van alle operationele processen.

Taken: 

 • Coördineren van activiteiten afdeling Operations
 • Opvolgen van de operationele processen en indien nodig ingrijpen en beslissingen nemen
 • Administratie & Rapportering
 • Opmaken, beheren en proactief werken met budgetten m.b.t. rendementen, loadfactoren, efficiëntie, enz.
 • Continuous Improvement
 • Projecten
 • Deelnemen aan/ leiden van overleggen
 • Coachen en opvolgen van de shiftleaders en de indirecte medewerkers

Orde en netheid:

 • Ordelijk en net houden van de eigen werkplek en erop toezien dat collega’s, medewerkers en derden dit ook doen;
 • Is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de geldende regels en procedures m.b.t. HACCP, 6S, etc.

Veiligheid, kwaliteit en milieu:

 • Veiligheid: volgt de voorgeschreven procedures en signaleert onregelmatigheden aan de hand van het incidentenformulier;
 • Kwaliteit: volgt de voorgeschreven procedures;
 • Milieu: volgt de voorgeschreven procedures en signaleert onregelmatigheden aan de hand van het incidentenformulier.

Vervanging

 • Vervangt bij afwezigheid de Plant Manager voor diens operationele werkzaamheden binnen de productie en inpak. 
 • Vervangt bij afwezigheid de collega Operations Manager voor diens operationele werkzaamheden binnen de productie en inpak.

Waarderingsgebied: Kennen en Kunnen

Kennis

 • Opleidingen op Bachelor niveau, bij voorkeur in procestechnologie of gelijkgesteld door ervaring;
 • Kennis van managementvaardigheden en coachend leiderschap;
 • Uitgebreide -technische- kennis van het proces, het machinepark en de producten;
 • Kennis MS office, QAD en Citect (productie software);
 • Beschikt over coachend-leidinggevende, communicatieve, analytische en organisatorische vaardigheden;
 • Kennis van alle interne opleidingen volgens de matrix werkpost analyse veiligheid.

Waarderingsgebied: Probleem behandelen

Complexiteit

 • Inwerktijd minimaal 2 jaar.
 • De complexiteit wordt veelal bepaald door het continu stroomlijnen en afstemmen van de operationele activiteiten. 
 • Het operationele proces  kent vele veranderingen op dagelijkse basis en daardoor zijn er veel wisselingen in de dagdagelijkse activiteiten en prioriteiten.
 • De complexiteit wordt in zeer grote mate bepaald door de onderling afhankelijke parameters.
 • Hoge mate van stressbestendigheid vereist gezien de complexe aard van de processen binnen afdeling operations.

Verantwoordelijkheid

 • Voor een efficiënte coördinatie van de operationele processen productie en inpak, met oog voor budget, maximaal rendement tegen minimale kosten;
 • Voor het adequaat nemen van beslissingen in geval van storingen en calamiteiten, waarbij de voortgang van het proces binnen de gestelde parameters gegarandeerd wordt, maar heeft de bevoegdheid om het proces stop te zetten;
 • Voor het tijdig en volledig rapporteren over de ins en outs binnen de afdeling operations productie en inpak en proactief doen van (project)voorstellen ter verdere verbeteringen;
 • Voor het mede opstellen van het budget van productie en inpak;
 • Levert een belangrijke bijdrage aan het zo optimaal mogelijk functioneren van de factor ‘personeel’ binnen de afdeling operations: uniforme aansturing, coaching, training, motivering, planning, werving en selectie;
 • Voor het beslissen om producten te blokkeren en deze nadien vrij te geven in samenspraak met Quality op basis van een risico inschatting ten opzichte van de markt;
 • Voor het correct  (laten) naleven van procedures, regels en afspraken m.b.t. HACCP, Veiligheid, Milieu, 6S, etc.;
 • Voor het adequaat organiseren van de operationele processen productie en inpak en opvolging van de gestelde targets op verschillende KPI’s m.b.t. Operations (KNK, LF, Rendement, Schedule Adherence, Verbruiken, Resultaten 6S audit, Veiligheid, etc.)
 • Het werk wordt bepaald door een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid binnen de doelstellingen, rend, cap van Operations.
 • Levert een belangrijke bijdrage tijdens audits en klantenbezoeken met het oog op het behalen / verlengen van certificaten (IFS, BRC, SQMS, ISO 14001, …)  en substantiële (evt. nieuwe) productievolumes. Heeft hierdoor een grote rechtstreekse commerciële invloed op klanten en auditoren middels het directe contact.

Waarderingsgebied: Communiceren

Contacten

Inherent aan deze functie zijn veelvuldige contacten met alle niveaus en afdelingen binnen de organisatie, zowel binnen als buiten de eigen plant: overleg, afstemming, besluitvorming. 

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in verband met het aansturen (instrueren, coachen) van medewerkers en het voeren van (intern) overleg;
 • Goede spreekvaardigheid in de Engelse taal onder ander voor gebruik tijdens audits of bij bezoek van klanten;
 • Kan het (organisatie brede) van toepassing zijnde beleid vertalen in éénduidige informatie aan de medewerkers;
 • Kan bij storingen en calamiteiten helder en éénduidig communiceren;
 • Kan in de groep het woord nemen als gespreksleider.

Leidinggeven 

 • Geeft hiërarchisch en functioneel leiding aan circa 5-10 medewerkers van de eigen afdeling;
 • Geeft indirect leiding aan 30 tot 125 medewerkers van productie/inpak in het kader van coaching.

Organisatie kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid
 • Integriteit
 • Samenwerken

Functie specifieke competenties: het gedrag waaruit blijkt dat een medewerker succesvol is.

 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Besluitvaardigheid
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Teamleiderschap
 • Probleemoplossend vermogen
 • Stressbestendigheid
 • Bijzonderheden:
 • Werkt in dagdienst van ma-vr, maar is oproepbaar bij calamiteiten buiten deze tijden en is daarnaast altijd telefonisch oproepbaar 24h/24h, 7d/7d.
 • Maakt deel uit van het crisisteam voor de respectievelijke OPU
 • (Desgevallend) Lid van OMT

Wat bieden wij jou?

Werken bij Farm Frites geeft je het gevoel te horen bij een grote familie. Farm Frites is aan het groeien waardoor de omgeving waarin je werkt dynamisch en ondernemend is. We zorgen er voor dat je de juiste kennis en middelen hebt om je werk goed te kunnen doen.

Selectieproces
Neem contact op met je line manager en HR Business Partner voordat je solliciteert om jouw wens om te solliciteren kenbaar te maken en af te stemmen of deze rol bij jou past. Voor vragen over de rol contacteer Rob Groos. Voor vragen over het proces contacteer Yente Daniels. Interne sollicitaties kunnen worden ingediend tot en met 26 februari 2021. Deze vacature zal intern en extern gelijktijdig gepost worden, wanneer interne en externe kandidaten gelijkwaardig zijn gaat de voorkeur naar de interne kandidaat. We kunnen niet garanderen dat interne sollicitaties na de sluitingsdatum overwogen worden. Solliciteren kan via Farmnet.

Ben je een externe kandidaat en lijkt je deze rol op jouw lijf geschreven? Solliciteer dan via de link en voeg je CV en motivatiebrief toe. Selectiedata worden per kandidaat bepaald. Voor meer informatie kun je contact leggen via Recruitment@Farmfrites.com.

Welkom in onze wereld...

Een wereld die geheel gewijd is aan de aardappel en de talloze mogelijkheden van dit veelzijdige gewas. Al ruim 40 jaar leggen wij ons toe op de ontwikkeling van allerlei bevroren en gekoelde aardappelproducten. Producten waaraan wij in veel landen onze toonaangevende marktpositie danken. Wij hebben dit vooral bereikt door onze passie voor kwaliteit. Ook in de toekomst zal die passie ons fundament blijven. Een passie die begint bij de aardappelen van Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika en eindigt op de borden van consumenten over de hele wereld.

More over werken bij Farm Frites